Salomon Levy

Salomon Levy was een joodse koopman (slager en veehandelaar), afkomstig uit Hessen (Duitsland). Toen hij naar Nederland vertrok kwam hij terecht in Niezijl, Theunis de zoon van Salomon is daar geboren. In Niezijl ging hij samenwonen met Fokje Theunis
later vertrok het gezin naar Zwaagwesteinde, Friesland.

Samen met Fokje kreeg Salomon 3 kinderen; Theunis, Ytje en Aaltje Salomons de Bruin

Na de Kollumer oproer werd Salomon gezien als één van de ergste oproerkraaiers. Hij vluchtte samen met zijn gezin terug naar Niezijl, daar heeft hij een jaar gewoond.

Toen het gezin terug ging naar Zwaagwesteinde werd Salomon opgepakt en is hij op 17 maart 1798 op het schavot te Leeuwarden ter dood gebracht.

Salomon Levy was betrokken bij het anti-patriottistische Kollummer oproer van 3 en 4 februari 1797. De directe aanleiding van dit oproer was de arrestatie van een drinker in een herberg die luidkeels had verkondigd dat het vroeger veel beter was, toen de prins er nog was en Friesland een autonoom gewest was. Zijn ontevredenheid vond een directe aanleiding in een nieuwe wet (geldig voor heel Nederland) die een soort militaire dienstplicht invoerde, gekoppeld aan nieuwe belastingen. Salomon zou aanvoerder zijn geweest van groep rebellen die de man bevrijdde.

Volgens getuigen zou Salomon een van de aanvoerders zijn die de mannen onder bedreiging met een sabel zou hebben gedwongen aan het oproer mee te doen. Tevens zou hij hebben geroepen dat hij ene Abel Keuning, een belangrijke patriot in de regio, wel aan riemen zou snijden. Deze Abel Keuning is inderdaad gemolesteerd. Salomon heeft alles ontkend, hij zou juist zelf zijn gedwongen om mee te lopen in het oproer. Bovendien was hij een klein mannetje, en kon dus niet eens iemand bedreigen. Verder zou hij zich bij de eerste gelegenheid uit de voeten hebben gemaakt. Volgens Salomon waren de getuigen algemeen bekend als onbetrouwbaar en leugenachtig.

Het gerechtshof (met politieke vrienden van Abel Keuning) heeft hem schuldig bevonden, en Salomon is in 1798 te Leeuwarden geëxecuteerd. Als jood was hij misschien ook wel een erg voor de hand liggende zondebok.
De rechtszaken rondom het Kollummer oproer waren ook in 1797 en 1798 al zeer omstreden. Er werd gesproken van oneerlijke, politieke processen die in de pers werden vergeleken met het toen zeer recente Franse schrikbewind.