De familie Gans

Omstreeks 1930 woonden in Niezijl aan Hoofdstraat B25 (nu Hoofdstraat 57)
de Joodse familie Gans. De familie Gans bestond uit Mozes Gans, veehandelaar,
zijn vrouw Henderina Gans en hun kinderen zoon Abraham Salij Gans, kantoorbediende,
en Elly Allegonda Gans, stenotypiste.

Mozes gans (links) – ca 1900

Mozes Gans
(zoon van Salomon Gans and Eltje Israëls)
Geboren: Grijpskerk, 22 oktober 1879 …
Overleden: Niezijl, 18 september 1940
Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Henderina Gans – Gans
(dochter van Abraham Gans en Allegonda van Geuns)
Geboren: Grijpskerk, 29 juni 1888
Overleden: Westerbork, 30 maart 1943
Bereikte de leeftijd van 54 jaar

Elly Allegonda Philips – Gans
Geboren: Grijpskerk, 26 mei 1916
Overleden: Sobibor, 28 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 27 jaar

Abraham Salij Gans
Geboren: Grijpskerk, 6 januari 1918
Overleden: Auschwitz, 30 september 1942
Bereikte de leeftijd van 24 jaar

Mozes Gans kwam op 18 september 1940 om het leven door een auto-ongeluk tussen Niezijl en Grijpskerk.
In Grijpskerk was op de algemene begraafplaats aan de Poel een gedeelte afgeschermd als joodse begraafplaats.
Het laatste graf op dit gedeelte van de begraafplaats is dat van Mozes Gans.

Op 13 mei 1942 trouwde Elly Allegonda Gans met Maurits Philips die toen in Den Haag woonde.
Het was het laatste huwelijk tussen twee joodse partners dat in Grijpskerk gesloten werd.

Op 24 juni 1942 moest Abraham Saly Gans voor de keuring, in het kader van werkverruiming in Duitsland, naar Groningen.
Abraham Saly werd zoals bijna iedereen goedgekeurd en moest met vele anderen naar Westerbork.
Op 15 Juli van dat jaar werd hij naar Auschwitz doorgestuurd, alwaar hij op 30 september van dat jaar overleed.

De achtergebleven familie werd hiervan niet op de hoogste gesteld en leefde in angstige onwetendheid.

Op 12 maart 1943 kwamen ‘s morgens overvalwagens Niezijl binnengereden om Elly Allegonde Gans
en haar moeder Henderina Gans weg te halen en hen naar Westerbork te vervoeren. Henderina was te zwak
om zelf te lopen en werd per brancard afgevoerd. Elly was gekleed in het zwarte trouwpak van haar man Maurits
die al eerder was afgevoerd, omdat ze deze graag voor hem wilde meebrengen.

Henderina Gans overleed in Westerbork op 30 maart 1943 waar zij op 2 april werd gecremeerd.
De urn met haar as werd bijgezet op het urnenveld te Diemen, rij 1, nr. 13.

Elly Allegonda Gans heeft haar moeder tot haar door verzorgd en werd op 25 mei 1943
samen met haar man naar Sobibor vervoerd.

Op 28 mei 1943 werden Elly Allegonda Gans en haar man Maurits Philips in het kamp van Sobibor vermoord….

 

 

David Gans
(zoon van Salomon Gans and Eltje Israëls.)
Geboren: Niezijl, 20 Augustus 1877
Overleden: Sobibor,  20 Maart 1943
Bereikte de leeftijd van 65 jaar
David Gans trouwde op 20 juni 1909 in Grijpskerk met Rosette Gans.

David Gans was van beroep veehandelaar. In de periode 1906 tot 1919 was hij vicevoorzitter
van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Grijpskerk. David Gans en Rosette Gans
hadden twee kinderen die beiden de oorlog in de onderduik overleefden.

Rosette Gans.
(Dochter van Abraham Gans en Allegonda van Geuns.)
Geboren: 22 Oktober 1884 te Grijpskerk,
Overleden: 20 Maart 1943 Sobibor.

 

 

Salomon Gans & Eltje Israels
(De ouders van David en Mozes Gans.)
Vader Salomon Gans, werd geboren op 31 Mei 1840 in Niezijl, en overleed 3 Februari 1925 in Niezijl.
Moeder Eltje Israels overleed 30 Mei 1915 in Niezijl.
Ze kregen 4 kinderen, David, Mozes, Izaak en Sander Gans.

 

Op 4 mei 1995 werd er bij de N.H. Kerk in Niezijl een plaquette en een rechthoekig gemetselde bak met drie zwerfkeien onthuld.
Het gedenkteken is 1 meter 20 hoog, 1 meter 40 breed en 80 centimeter diep.

De tekst op de plaquette luidt:
‘TER NAGEDACHTENIS AAN
 FAM. GANS EN DE
 ANDERE GEVALLENEN 1940 – 1945’