De familie Martini

Menne Martini (schoenmaker van beroep), Sietske Martini-Penninga met hun kinderen Berend, Hielke, Renze, Grietje, Hendrik en Sietse

Geertsema

vlnr: onbekend, onbekend, Jan Geertsema, Lolke Geertsema? en Griet Geertsema

Damesvereniging

Volgens mevr. A. vd Scheer – Hoogstra staat haar zus Trijntje Hoogstra op deze foto. (foto afkomstig van de familie Geertsema – Hoogstra)

Jongelingen vereniging

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt tussen 1924 en 1933, links staat meester van Dam. Volgens mevr. A. vd Scheer – Hoogstra staat haar broer Douwe Hoogstra op deze foto. (foto afkomstig van de familie Geertsema – Hoogstra)