Anne Adema

Anne Adema en twee kleinkinderen; Anne Adema en Anne Martine aan de Hoofdstraat 18 (Bikstaat).

De Werkmannen

Gosse Noordewier, ???, Job vd Leest, Boersema, Berend Boersema, Wicher Helmholt, Jelte Penninga, Fedde Hansma

De familie Martini

Menne Martini (schoenmaker van beroep), Sietske Martini-Penninga met hun kinderen Berend, Hielke, Renze, Grietje, Hendrik en Sietse

Geertsema

vlnr: onbekend, onbekend, Jan Geertsema, Lolke Geertsema? en Griet Geertsema

Damesvereniging

Volgens mevr. A. vd Scheer – Hoogstra staat haar zus Trijntje Hoogstra op deze foto. (foto afkomstig van de familie Geertsema – Hoogstra)

Jongelingen vereniging

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt tussen 1924 en 1933, links staat meester van Dam. Volgens mevr. A. vd Scheer – Hoogstra staat haar broer Douwe Hoogstra op deze foto. (foto afkomstig van de familie Geertsema – Hoogstra)